Có lẽ...

Cần phải cưới thôi. Mới chia tay hôm trước hôm nay lại hàn gắn. Pó tay chấm chinsu. cả 2 ngoài 20 rồi mà như trẻ con. Chắc phải cưới thì mới êm được chứ cứ thế này đau tim lắm.

0 comments:

Post a Comment