Vui quá

Vui vì hết buồn rồi. Sau 1 thời gian suy sụp vì tình cảm mình thấy rằng yêu cũng chỉ là phù phiếm. Cần phải bỏ qua mà tiếp tục cuộc chơi lớn của mình.

0 comments:

Post a Comment